Tahir Elci: preaching peace, killed by the gun

This article was originally written in Dutch and appeared in the Groene Amsterdammer on 2 December. I’ve translated it into English for publication on my blog. Please scroll down for the Dutch original.

Rarely were someone’s last words so auspicious as those of Kurdish human rights lawyer Tahir Elci. “We don’t want weapons, conflicts and operations around here,” he stated, mere seconds before he lost his life during a clash between unknown assailants and the police in Diyarbakir, Turkey’s largest Kurdish town.

Elci had gathered with a small group of fellow lawyers to draw attention to the destruction of cultural and historical heritage during clashes between the police and local militant youth. Before the press conference had properly come to an end, the sound of gun shots rang through the air. Elci was hit in the head by a single bullet, and died on the spot.

Less than a month before his death I spoke to Elci about the many death threats he received, mainly by extreme-nationalist Turks on social media. “They send me tweets in which they detailed how they would kill me,” he said during an interview at his Diyarbakir office.

Elci had been the target of a smear campaign after he had said during a talkshow on CNN Türk that the PKK, the Kurdish guerrilla movement, was not a terrorist organization, but a “political movement with broad, popular support”.

He not only received many death threats for his statements, but was also officially charged for making “propaganda for a terrorist organization”. A crime for which he could have been sent to jail for more than seven years.

“If a leader of the HDP (a leftist party with Kurdish roots/JL) would have said something similar, it wouldn’t have been a problem,” Elci claimed, while checking with his daughter whether he was expressing himself properly in English. “Because I’m not a member of the HDP, but the head of the Diyarbakir Bar Association, my words pose a threat for the government.”

Tahir Elci’s death came as a shock to many in Turkey. Thousands took to the streets to voice their anger and share their grief, to which the police in many cases responded with tear gas and watercanons. Elci was a critic of both the government and the PKK, and a prominent supporter of a peaceful solution for the conflict between the Kurds and the Turkish state.

His death has reignited the flames of the decennia-old conflict. Many Kurds placed the blame for Elci’s killing – justified, or not – on the doorstep of the state, while pro-government media wasted little time in pointing towards the PKK. Peace in Turkey has been pushed back, once again.

groene

Koerdische vredestichter werd al maanden bedreigd

koerdische vlagZelden waren iemands laatste woorden zo veelzeggend als die van de Koerdische mensenrechtenadvocaat Tahir Elci. “Wij willen hier geen wapens, conflicten en operaties,” stelde hij, luttele seconden voordat hij om het leven kwam bij een vuurgevecht tussen onbekende schutters en de politie in Diyarbakir, de grootste Koerdische stad van Turkije.

Elci was samen met een klein groepje collega-advocaten bijeen gekomen om aandacht te vragen voor de vernieling van cultureel en historisch erfgoed tijdens gevechten tussen de politie en lokale, militante jeugdgroeperingen. De persconferentie was nog niet afgelopen of er klonken geweerschoten.

Elci werd door een enkele kogel in zijn hoofd geraakt, en overleed ter plekke.

Nog geen maand voor zijn overlijden sprak ik Elci over de vele doodsbedreigingen aan zijn adres, veelal geuit door extreem-nationalistische Turken op sociale media. “Ze stuurden me tweets waarin ze details gaven over hoe ze me zouden vermoorden,” vertelde hij tijdens een interview in zijn kantoor in Diyarbakir.

Elci was het doelwit van een lastercampagne nadat hij tijdens een praatprogramma op CNN Türk stelde dat de PKK, de Koerdische guerrillabeweging, geen terroristische organisatie maar een “politieke beweging met brede steun onder de bevolking” was.

Behalve vele doodsbedreigingen leverde deze uitspraak hem ook een officiële aanklacht op voor het maken van “propaganda voor een terroristische organisatie”. Een misdaad waarvoor hij zeven jaar achter de tralies kon verdwijnen.

“Als een leider van de HDP (linkse partij met Koerdische wortels/JL) dit had gezegd, was het geen probleem geweest,” stelt Elci, terwijl hij een scheve blik op zijn dochter werpt om zeker te weten of hij zich in het Engels wel juist uitdrukt. “Omdat ik geen lid ben van de HDP, maar voorzitter van de advocatenvereniging, zijn mijn woorden een bedreiging voor de regering.”

Tahir Elci’s dood kwam in het hele land bikkelhard aan. Tienduizenden mensen gingen de straat op om hun woede te uitten en hun verdriet te delen, wat door de politie op veel plaatsen beantwoord werd met traangas en waterkanonnen. Elci was een criticus van zowel de overheid als de PKK, en een uitgesproken voorstander van een vreedzame oplossing voor het conflict tussen de Koerden en de staat.

Zijn dood heeft de vlammen van het zich al decennia lang voortslepende conflict opnieuw doen oplaaien. Veel Koerden wezen, al dan niet terecht, direct met een beschuldigende vinger naar de staat, terwijl pro-overheidsmedia onmiddellijk de PKK van de aanslag beschuldigden. De vrede in Turkije lijkt weer een stap verder weg.

Dit artikel werd eerst gepubliceerd in de Groene Amsterdammer op 2 December.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s